ทางแยก

posted on 05 Aug 2011 16:49 by ant2011
ทารุนจิตใจนะ  ทารุนกันเหลือเกิน  ฉันทำใจยังไม่ได้อีก
รุนแรงเข้าใจไหม จงใจทำร้ายกัน
เธอดับความฝันที่มีไม่เหลือ ฉันไม่เคยมีใคร ที่จะรักได้เท่ากับเธอ โฮ...
แต่วันนี้ เธอกลับเดินจากไป

ทางเดินแห่งความฝัน เราเดินมาด้วยกัน
ฉันไม่เคยหัน เหลือบมองแยกไหน
ฉันเดินไปตรง ไม่เคยหลงไม่ว่าแยกไหน โฮ...
แต่วันนี้ เธอกลับเดินแยกทาง

อดีต
หรอกรุนแรงเข้าใจไหม
  จงใจทำร้ายกันเธอดับความฝัน   ที่มีไม่เหลือฉันไม่เคยมีใคร
  ที่จะรักได้เท่ากับเธอแต่วันนี้เธอกลับเดินจากไป   ทำไมเธอต้องทำอย่างนี้จนป่านนี้เธอยังปันใจ
  ไอ้ที่จริงใจก็เจ็บกันไปทำไมเธอต้องเป็นอย่างนี้   ฉันไม่มีดีเลยหรือไงจึงไม่มีทางซื้อ
ทารุนจิตใจนะ  ทารุนกันเหลือเกิน
ฉันทำใจยังไม่ได้อีก
รุนแรงเข้าใจไหม จงใจทำร้ายกัน
เธอดับความฝันที่มีไม่เหลือ
ฉันไม่เคยมีใคร ที่จะรักได้เท่ากับเธอ โฮ...
แต่วันนี้ เธอกลับเดินจากไป

edit @ 8 Aug 2011 12:55:56 by My Self